ČEKATE DO LAST MINUTE-a PRIJAVA?

Možda će Vas ovo malo požuriti i usmjeriti.

ŠTAFETE i OGRANIČENJE BROJA SUDIONIKA

Jednu od novosti smo već najavili. Štafeta koja daje mogućnost i svima kojima je 21 kilometar još uvijek preveliki zalogaj. Prva izmjena od Starta utrke do sedmog kilometra koji se nalazi na ulazu u Splitsko brodogradilište – Škver, druga od sedmog do četrnaestog kilometra u Park šumi Marjan i treća od četrnaestog kilometra do Cilja utrke. Označeno na karti zastavicama.
Štafetu moraju sačinjavati pripadnici obaju spolova, tzv. mix štafeta: 1 žena + 2 muškarca ili 1 muškarac + 2 žene. Startni paket i medalja za sudjelovanje podjednaki su za sve članove štafeta kao i za pojedinačne sudionike na polumaratonu.

Sljedeća novost je ograničenje broja natjecatelja. Tu je iz razloga da organizacija bude još bolja, a ako se donje brojke pokažu premale, sljedeće godine ih podižemo. Osluškujemo bilo trkaćeg puka i zajedno pomičemo granice.
Prijave počinju uskoro na našoj novoj web stranici www.splitmarathon.com, s nekoliko rokova. Vremena je napretek da osigurate svoje mjesto na startu.
Ove godine broj sudionika je prvi put ograničen i on iznosi prema utrkama:
– Polumaraton i štafeta – 2.000
– Utrka građana na 5 km – 500
– Splitske milje – 1.000